20 mins 4 People

Pandan Lotus Paste Desserts, Lunch

Amy Beh By
20 mins 4 People
20 mins 4 People

Apom Desserts

Amy Beh By
40 mins 8 People

East Meets West Mooncake Desserts, Tea Time

Amy Beh By
20 mins 8 People
20 mins 4 People
30 mins 8 People

Five-Nut Mooncake Desserts, Tea Time

Amy Beh By
30 mins 4 People
20 mins 4 People

Fermented Tapioca Breakfast and Brunch

Amy Beh By
20 mins 4 People
20 mins 4 People
20 mins 4 People
20 mins 4 People
30 mins 8 People
30 mins 8 People
20 mins 4 People
20 mins 4 People

Apom Appetizer, Desserts

Amy Beh By
20 mins 8 People
20 mins 8 People
20 mins 4 People
20 mins 4 People