20 mins 4 People
30 mins 4 People
30 mins 2 People
40 mins 6 People
25 mins 4 People
20 mins 4 People
50 mins 4 People
20 mins 4 People
25 mins 4-5 People
30 mins 4 People
25 mins 4 -6 Servings or 1 very large & lonely serving People
03 hour 6 People
01 h 10 mins 6 People
30 mins 4 People
40 mins 4 People

Samar Chicken Dinner, Lunch

15 mins 4 People
30 mins 12 People

BBQ Chicken Wings Appetizer, Dinner, Lunch