20 mins 4 People
20 mins 4 People

Easy Tortilla Roll Breakfast and Brunch

20 mins 4 People
20 mins 4 People
20 mins 4 People
20 mins 4 People
20 mins 4 People
20 mins 4 People
20 mins 4 People
20 mins 4 People

Spicy Sausage Rolls Breakfast and Brunch

10 mins 4 People
20 mins 4 People

Spinach Cheese Rolls Breakfast and Brunch

20 mins 4 People

Yummy Toast Breakfast and Brunch

20 mins 4 People

Cheesy Egg Sandwich Breakfast and Brunch

20 mins 4 People
20 mins 4 People
20 mins 4 People
20 mins 4 People

Grilled Chilli Sausage Breakfast and Brunch

20 mins 4 People

Egg Mayo Sandwich Breakfast and Brunch

20 mins 4 People

Spicy Murukku Appetizer, Desserts

20 mins 6 People
20 mins 4 People
20 mins 4 People
20 mins 4 People
20 mins 4 People
20 mins 4 People
20 mins 4 People
20 mins 4 People
30 mins 4 People
20 mins 4 People
20 mins 8 People

Wholemeal Pancakes Breakfast and Brunch

20 mins 4 People

Fruity Oats Breakfast and Brunch

20 mins 4 People
20 mins 4 People
20 mins 4 People
20 mins 4 People
20 mins 4 People
20 mins 4 People
20 mins 4 People

Archi Murukku Desserts, Lunch

20 mins 4 People
20 mins 4 People
20 mins 4 People
20 mins 4 People
20 mins 4 People
20 mins 4 People